Tunnukset

22/11/15

Home
Sukukokoukset
Tunnukset
Sukututkimus
Seuran Historia
Kuvia
Sukuneuvosto
Sukuhistoria
Yhdistys

 

 

SUKUTUNNUKSET

Laarin sukutunnuksen on suunnitellut seuran sihteeri Vesa T. Laari. Sukuneuvosto hyväksyi 14.5.1984 tunnuksen otettavaksi käyttöön ensin rintaneulana ja sittemmin myös muissa yhteyksissä. Sukutunnuksen muoto on 1600 -luvulta  ja samaa muotoa on käytetty myös miesten sinettisormuksissa. Tunnuksen yläosassa on vuosiluku 1642 eli se vuosi, jolloin suvun kantaisä Erkki Matinpoika Inkinen muutti asukkaaksi Savitaipaleen Rantalan kylän Laarin taloon, vasemmalla oleva L-kirjaimen muotoinen kaskiaura (sorkka-atra) ja sen oikealla puolella olevat peltosarat kuvaavat suvun harjoittamaa maanviljelyammattia, peltosarkojen päällä oleva tukevajuurinen mänty kuvaa suvun harjoittamaa metsänhoitoa ja taustalla oleva linnakekorokuvio liittää suvun Savitaipaleeseen, jonka vaakunassa on vastaava kuvio.  Sukutunnuksen mänty on samalla se honka, joka mainitaan jokaisessa sukukokouksessamme yhteisesti lauletussa ”kansallislaulussamme” : ” Honkain keskellä mökkini seisoo … Hoi laari laari laa, hoi laari laari… ” .

Standaariohje

 

 

Standaarin aihe, kuvion muoto ja väri noudattelevat jo aikaisemmin sukutunnukseksi nimetyn ja hyväksytyn sukuseuramerkin periaatteita, jota myös sukuvaakunaksi yleisesti nimitetään.

Standaari on suunniteltu vuonna 1996-97, sen suunnittelijaksi valittiin sukuseuramerkin suunnitellut sukuneuvoston jäsen Vesa T Laari.

Standaarien ensimmäinen erä (15 kpl) hankittiin 25.6.-98, valmistajana oli Taitopaino Oy Tampere.

 

Standaarien jakoperusteet on esitelty Sukuneuvoston kokouksessa 28.3.1998 ja ne on hyväksytty samana vuonna Sukuneuvoston kokouksessa otettavaksi käyttöön, seuraavanlaisin ohjeellisin jakoperustein:

 

Standaari voidaan luovuttaa sukuseuran jäsenille, kun jokin näistä

alla mainituista ehdoista täyttyy;

 

o        seuran jäsen on toiminut sukuseuran säännöissä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi pitempiaikaisen jäsenyytensä kautta

o        seuran jäsen on antanut henkilökohtaisesti merkittävän panoksensa seuran toiminnan edistämiseksi

o        seuran jäsen on toiminut ansiokkaasti suvun perinne- ja tapatietouden keräämisessä tai näiden välittämisessä uusille sukupolville

o        toiminut näkyvällä ja ansiokkaalla tavalla seuran periaatteiden puolesta

 

Standaari voidaan luovuttaa myös sukuseuran jäsenyyteen kuulumattomille henkilöille tai yhteisöille syistä, jotka sukuneuvosto päätöksellään hyväksyy riittäviksi;

 

o        esim. seuran toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi tehdystä työstä

o        taloudellisesti merkittävällä tai muulla tavalla tukenut sukuseuran toimintaa (standaari ei ole ostettavissa)

o        edistänyt sukuseuran jonkin aktiviteetin loppuun saattamista

o        toiminut muiden sukuyhteisöjen kautta Laarin Sukuseura ry:n toimintaa edistävästi

 

Luovutukset:

 

nro       nimi                             myönnetty       luovutettu

1.         Tauno Laari                 1998                1998    Sukukokouksessa

2.         Kaarlo Laari                 1998                1998                ”

3.         Alpo Laari                    1998                1998                ”

4.         Martti Laari                 2004                18.7.2004        ”

5.         Pentti Hannes Laari      2004                18.7.2004        ”

6.         Erkki Veijo Laari          2004                18.7.2004        ”

7.         Markku Pylkkö              2008        (Ei luovutettu)

10.       Jukka Lehtinen             2010                25.7.2010        ”

9.         Vesa Laari                   2013                 21.7.2013        ”

 

     

Home | Sukukokoukset | Tunnukset | Sukututkimus | Seuran Historia | Kuvia | Sukuneuvosto | Sukuhistoria | Yhdistys

This site was last updated 22/11/15