Sukukokoukset

Seuraava sukukokous on vuonna 2025


Toiminta kaipaa myös innostujia ja osallistujia, jotka vievät ideoita eteenpäin. Jokaisen panoksella on suuri merkitys, sillä jokainen jäsenmaksunsa maksanut jäsen antaa tukensa seuran toiminnalle ja sen jatkuvuudelle.
Kiitos kuuluu teille kaikille, jotka olette vaatimattoman suuruisen jäsenmaksunsa maksaneet. Jokainen matka alkaa
yhdellä askeleella, ja pienistä summista kassaan kertyy se pääoma, jolla tapahtumia voidaan järjestää.

Tarvitaan uusia, ennakkoluulottomia avauksia ja perinteikkäiden, arvostettujen toimintamuotojen kehittämistä.
Tämä uuden ja vanhan välinen tasapaino voisi olla teema, joka nousisi tulevassa sukukokouksessa esille. Se voidaan ottaa esille monen eri asian yhteydessä.
Nettisivujen visuaalista ilmettä voidaan terävöittää ja tehdä niistä houkuttelevammat. Tapahtumista ja asioista kertominen jäsenille on taloudellisempaa nettisivujen kautta. Valitettavasti kaikilla iäkkäämmillä jäsenillä ei kuitenkaan ole nettiyhteyttä eikä ehkä riittäviä taitojakaan. Tässä on meidän nuorempien oltava auttavana osapuolena.
Samalla luodaan yhteyksiä eri ikäpolvien välille, ikääntyneet huomaavat että heistä pidetään huolta ja välitetään.
Sukuseura voi toimia yhdistävänä tekijänä. Kirjepostiakin toki lähetetään tuttuun tapaan.

Sukuneuvoston kokoontumiset ovat olleet kuluneena toimintakautena määrältään vähäisiä, yksi – kaksi kokousta vuodessa. Kiitokset aktiivisesti kokouksiin osallistuneille jäsenille!
Nyt suuntaamme katseet tulevaisuuteen ja odotamme lisää uusia jäseniä tekemään sukuseurasta entistä vireämpää yhteisöä.

Uutta rakennetaan vanhalle perustalle ja hyväksi havaituista toimintamalleista on syytä pitää tiukasti kiinni. Samaan aikaan kannattaa tarttua uusiin ilmiöihin ja etsiä rohkeasti ennen kulkemattomia polkuja.