Yhdistys

Kuvateksti
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Laarin suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

  • Järjestämällä kokouksia vähintään joka kolmas vuosi
  • kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita
  • kokoamalla, luetteloimalla ja omissa tai julkisissa kokoelmissa säilyttämällä sukuun kuuluvia muistoesineitä
  • selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon; jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen
  • avustamalla käytettävissä olevin rahavaroin tai toisin tavoin yhdistyksen jäseniä, jolloin poikkeustapauksissa avustus voidaan antaa myös yhdistykseen kuulumattomalle suvun jäsenelle.

Yhdistys voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.